Informacje

CO TO JEST ZWROT PODATKU I NA CZYM POLEGA?

Każdy pracodawca jest zobowiązany potrącać pracownikowi zaliczkę na podatek już w momencie pierwszej wypłaty. Kwota podatku odprowadzana jest do miejscowego Urzędu Skarbowego w kraju, w którym ma miejsce zatrudnienie.

W każdym kraju można zarobić kwotę, która jest wolna od podatku. Oznacza to, że po złożeniu rocznego zeznania podatkowego w formie deklaracji podatkowej, cały podatek potrącony wcześniej od pensji zostaje zwrócony przez Urząd Skarbowy, lecz nie zawsze.

W przypadku, gdy dochód przekroczy pułap kwoty wolnej od podatku, można uzyskać zwrot tylko części zapłaconej zaliczki. Im bardziej przekroczy się kwotę zwolnioną od podatku, tym mniejszy zwrot podatku można otrzymać.

Z nadpłat podatku dochodowego za pracę w Holandii rozliczać można się maksymalnie do 5 lat wstecz a więc w roku podatkowym 2014 rozliczamy się za: 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

W większości wypadków na zwrot podatku za pracę na terenie Holandii będziemy zmuszeni poczekać od 3 do 6 miesięcy. Jest to okres wyznaczany od daty złożenia dokumentów w Belastingdienst lub w firmie zajmującej się naszym rozliczeniem zwrotu podatku. Okres ten automatycznie przedłużany jest w wypadku gdy zabrakło jakiegokolwiek dokumentu w szczególności Jaaropgaaf’u.

W przypadku kiedy zeznanie podatkowe napłynęło do Belastingdienst przed końcem marca roku następującego po tym roku podatkowym w którym pracowaliśmy, decyzja zostanie wydana maksymalnie w ciągu jednego roku. Jeśli data złożenia dokumentów przekroczy ten termin to maksymalny czas na rozliczenie naszego zwrotu podatku z Holandii to 3 lata. Zwykle jednak nie trzeba czekać aż tak długo, ale jednak warto pamiętać o tych terminach.

Co można uznać za plus holenderskich urzędów skarbowych to, to, że sami sobie naliczają karne odsetki za nierozliczanie spraw w terminie. Czasami zdarza się, że kwoty zwrotów powiększane są o kilkaset Euro.

Bardzo często zadawanym pytaniem jest pytanie o to dlaczego kiedy kilka osób składa dokumenty do Belastingdienst w tym samym czasie, mających te same dochody, dostaje zwrot podatku w różnych terminach. Odpowiedź jest bardzo prosta. Niestety w holenderskim urzędzie nie obowiązuje chronologiczna kolejność rozliczania zeznań. Zdarza się, że niektórzy dostają swoje pieniądze w ciągu kilku tygodni a inni muszą czekać po kilka miesięcy.